عزیزالله گلشنی

متولد ٧ اردیبهشت ١٢٩٧ در بشرویه، خراسان

در تاریخ ٩ اردیبهشت ۱۳۶۱ در مشهد به دار آویخته شد

 

عزیزالله گلشنی در یک خانوادۀ بهایی متولد شد. در رشتۀ تعلیم و تربیت تحصیل کرد. برای کار و همچنین ترویج آئین بهائی در نقاط مختلف استان خراسان سکونت کرد. در سال ۱۳۵۹ به عضویت محفل روحانی محلی[۱] مشهد انتخاب شد.

در شب ۵ دی ۱۳۵۹ از خیابان کوکتل مولوتوف به خانه او پرتاب کردند، که باعث سوختگی دستش شد. مدتی بعد، برای بازجوئی به کمیتۀ مرکزی انقلاب احضارش کردند.  در روز ۲۹ دی ۱۳۶۰ به کمیتۀ مرکزی انقلاب مراجعه کرد و در آنجا بازداشت شد.

صد روز بعد، در ۹ اردیبهشت ۱۳۶۱ به دار آویخته شد. خانواده‌اش سه روز اطلاع نداشتند تا اینکه در روزنامۀ محلی خواندند. جسد او را به خانواده‌اش تحویل ندادند و احتمالاً مأمورین دولتی به خاک سپردند.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

 

[۱] محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.