[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم محفل روحانی ملی بهائیان ایران]

نمره ۸۶۷

ضمیمه -----

تاریخ ----- شهر ------ ۱۲

مطابق ۱۲ شهریور ماه ۱۳۴۵

 

ریاست محترم ژاندارمری کل کشور

محترماً باستحضار عالی میرساند. بطوریکه از یزد اطلاع رسیده سه شب قبل عدهای در منشاد از دیوار حظیرهالقدس که محل اجتماع بهائیان است بالارفته و با ریختن بنزین روی دو دستگاه اتومبیل شخصی که در آن محل موجود بوده آنها را آتش میزنند گرچه فقط لاستیکهای اتومبیلها سوخته و بعد آتش خاموش شده ولی قصد آنان ایجاد حریق و وارد آوردن خسارات کلی بافراد بهائی بوده است و روز بعد که به ژاندارمری محل شکایت شده توجهی ابراز نگردیده و برای یافتن عاملین جرم اقدامی معمول نداشتهاند همچنین در مریم آباد یزد نسبت به تضییقاتی که برای بعضی افراد بهائی بوجود آمده و بژاندارمری مراجعه نمودهاند توجهی معمول نگردیده است.

اینک از آن تیمسار معظم متمنی است امر و مقرر فرمایند بژاندارمری یزد ابلاغ شود بنقاط تابعه دستور فرمایند که طبق مقررات انتظامی بدون تبعیض نسبت بافراد بهائی رفتار و بشکایات آنها ترتیب اثر داده بهانه بدست اشرار ندهند و از هر گونه وقایع سوئی که بر علیه بهائیان اتفاق افتاده شدیداً جلوگیری فرمایند.

با تقدیم احترام

منشی محفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]