یوسف سبحانی

متولد ۱۲۹۵ در سنگسر

در تاریخ ۶ تیر ۱۳۵۹ در تهران اعدام شد

 

یوسف سبحانی در یک خانوادۀ بهائی به دنیا آمد. در جوانی کارمند شهرداری تهران بود و پس از ازدواج به سمت حسابدار یک هتل مشغول به کار شد. چند سال بعد به مدیریت شرکت نوشابه سازی زمزم، که صاحبش بهائی بود، گمارده شد.

در روز ١٣ اسفند ۱۳۵۶ در دفترش در شرکت زمزم بازداشت شد. نخست در زندان کمیته بود و پس از چند روز به زندان قصر و بعد از چهار ماه به زندان اوین منتقل شد. در روز ۶ تیر ۱۳۵۹ اعدام شد. جسد او با آداب بهائی در گورستان بهائی تهران با حضور خانواده‌اش به خاک سپرده شد.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)