[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ۱۱ آبان [۱۳۲۹]

شماره: ۸۸۶۹

ضمیمه: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: [اطلاعات]

 

در جواب مراسله حروف و اعداد ممیزه که متمم شماره است با شماره ذکر شود.

 

اداره انتظامات

گزارش [تلگرافی] بروجن مورخ ۱۵ آبانماه ۱۳۲۹ ذیلاً درج میشود. جناب آقای فرماندار بختیاری برای حل اختلافات بین مسلمین و بهائیها صبح امروز وارد بروجن گردیدند.

از طرف رئیس اطلاعات و آمار [امضاء]

 

[یادداشتهای زیر نامه]

۱۵۸۶۰ / ن – ۲۱ آبان

 

اداره انتظامات بایگانی شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]