[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

در باره گلستان جاوید طهران

 

١ – کلیه سنگ‌ها را برداشته‌اند

٢ – نوشته روی سنگ‌ها صاف شده است

٣ – مقداری از سنگ‌ها خارج شده است

۴ – کلیه جدولهای دور مکانها برداشته شده است

۵ – گلهای رُز دور مکانها را درآورده و برده‌اند

۶ – قسمت جنوب شرقی را اضافه کرده و سبزیکاری کرده‌اند

٧ – در اطاق آقای کارگران عده‌ای را اسکان داده‌اند

٨ – اکثر درختها از بی‌آبی خشک شده‌اند

٩ – بجای ساختمان (سالن) دو تپه خاک موجود است

١٠ – پمپهای آب با لوله‌های موجود را برده‌اند

١١ – مساحت گلستان ١٣ هکتار میباشد

١٢ – ماشین چمن‌زنی، لوازم تعمیرات لوله‌کشی، لوازم سردخانه، یخچال، کولر و سایر اثاث و لوازم آبدارخانه را هم برده‌اند (باضافه ۱۰۶ عدد صندوق بزرگ، ۱۵ صندوق متوسط و ٨ صندوق کوچک و ١٠٠ کیسه سیمان نیز برده شده است)

١٣ – جدول دور مکانها را در بالای دیوارهای اطراف نصب نموده‌اند

۱۴ – از اواخر سال ۱۳۶۰ تخریب آغاز و در سه ماه اول ۶۱ پایان یافته است

عکس موجود نیست.

[یادداشت دستنویسی شماره در بالای صفحه]

۱۴

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]