[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

مرکز رسیدگی به شکایات مردمی

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

 

شماره: -----

تاریخ: -----

پیوست: -----

 

جناب آقای/سرکار خانم: تعدادی از بهائیان

 

با سلام، پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد، مردم متدین، هوشیار و ولایتمدار استان اصفهان همچون گذشته کارنامه درخشانی از استقبال و همراهی در دور سوم سفر رئیس‌جمهور گرامی و خادمین ملت از خود به یادگار گذاشتند که جای تشکر و سپاس دارد، به اطلاع می‌رساند نامه جنابعالی به ستاد پیگیری نامه‌های مردمی نهاد ریاست جمهوری و اصل و بر اساس بررسی‌های اولیه به‌منظور رسیدگی به دستگاه مربوطه ارجاع گردیده است. از آنجائی که رسیدگی و پاسخ گوئی به نامه‌ها نیازمند فرصت مناسبی است شما می‌توانید بیست روز پس از دریافت این نامه به‌منظور پیگیری به اداره کل مذکور مراجعه نمایید. بدیهی است کلیه درخواست‌ها در قالب ضوابط و مقررات موضوعه و با استفاده حداکثری از اختیارات قانونی دستگاه‌ها مورد قرار خواهد گرفت.

 

شماره ثبت نامه: [حذف شده]

دستگاه مربوطه: معاونت فنی و عمرانی استانداری

 

عادل محمدیان

 مدیرکل ارتباطات مردمی و سفرها

[امضا]

 

 

 

به‌منظور دریافت هرگونه اطلاعات بیشتر می‌توانید با تلفن -----تماس برقرار نمایید.

نشانی:

اصفهان [آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]