[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] فردا نیوز

[تاریخ:] ۲۷ بهمن ۱۳۸۷

 

تبلیغ بهائیت در مدارس كشور!

در مرحله نهایی نیز برای رسمیت بخشیدن به فعالیت افرادی كه تازه جذب شده‌اند پارتی‌هایی در منازل دانش آموزان بهایی با حضور یك مبلغ ارشد! برگزار می‌شود و برنامه‌های تخصصی! به این افراد در حوزه مورد علاقه‌شان داده می‌شود.

بولتن: اخیراً در برخی مدارس استانهای همدان، فارس، أصفهان و یزد برخی دانش‌آموزان بهائی به انحاء مختلف دیگر دانش آموزان را به آیین ضاله بهائیت دعوت می کنند.

این دانش آموزان از طریق توزیع جزوه‌های ویژه‌ای كه در اسرائیل مختص جوانان چاپ شده‌اند و دین بهایی را آسان‌ترین و الهی‌ترین! دین معرفی می‌کند سعی می‌کنند زمینه آشنایی كلی همشاگردیهای خود را فراهم كنند.

در مرحله بعدی فایلهای بلوتوث ویژه‌ای نیز برای مراحل تكمیلی كه حاوی سخنان سرکردگان این فرقه گمراه است بر روی گوشی همراه دانش آموزان ارسال می‌شود.

در مرحله نهایی نیز برای رسمیت بخشیدن به فعالیت افرادی كه تازه جذب شده‌اند پارتی‌هایی در منازل دانش آموزان بهایی با حضور یك مبلغ ارشد! برگزار می‌شود و برنامه‌های تخصصی! به این افراد در حوزه مورد علاقه‌شان داده می‌شود.

همچنین در نحوه دیگری از روش جذب با شناسایی دانش آموزان کم‌بضاعت و پرداخت کمک‌هزینه و تقبل برخی هزینه‌های خانواده‌های آن‌ها زمینه گرایش آن‌ها به فرقه بهائیت فراهم شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]