[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] ۱۸ شهریور ١٣۵۹

[شماره:] ۳۶۷

 

هفت تن از جاسوسان اسرائیل در یزد تیرباران شدند

یزد- خبرنگار جمهوری اسلامی- طبق اطلاع از دادسرای انقلاب اسلامی استان یزد ۷ نفر ازجاسوسان اسرائیل و آمریکا که رابطه با اسرائیل داشته و کمک نقدی به اسرائیل میکردند و قصد خریداری اموال مسلمین و ساقط کردن آنان از اراضی و اموال داشتند محکوم به اعدام شدند و حکم صادره در سحرگاه ۱۷ شهریور دیروز به اجرا گذاشته شد. اسامی اعدام شدگان به شرح زیر میباشد:

۱–نورالله اخترخاوری فرزند کیخسرو

۲– عزیزالله ذبیحیان فرزند اسدالله

۳– فریدون فریدانی فرزند گشتاسب

۴– عبدالوهاب کاظمی فرزند حسین

۵– علی مهری [علی مطهری] - فرزند حسن

۶– جلال مستقیم فرزند عبدالوهاب

۷– محمودحسن زاده فرزند محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]