[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] شنبه ۲۸ تیر ۱۳۵۹ - ۶ رمضان ۱۴۰۰

[شماره:] ۱۱۰۴۸

[صفحه:] ۶

 

ایران در هفته‌ای که گذشت

اعدام قاچاقچیان و عاملان توزیع مواد مخدر و رژیم سابق همچنان ادامه دارد

در هفته‌ای که گذشت جمعاً ۳۱ نفر در ۶ شهر، تبریز-اصفهان-رشت-مشهد-همدان-سبزوار به جوخه اعدام سپرده شدند. از این تعداد ۱۹ نفر بجرم قاچاق، سرقت مسلحانه منجر به قتل، باجگیری، در مقابل جوخه اعدام قرار گرفتند. جرم ۱۲ نفر دیگر، فساد-زنا-لواط-همکاری با رژیم سابق و شرکت در اقداماتی بر ضد جمهوری اسلامی اعلام شد. در بین معدومین نام رئیس بهائیان آذربایجان و تبریز نیز بچشم می‌خورد که بجرم جاسوسی و دادن اطلاعات به اسرائیل و جمع‌آوری و ارسال پول برای یهودیان، تیرباران شدند. این دو دکتر باقر [فرامرز] سمندری و یدالله آستانی نام داشتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]