[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نشریه:] اخبار امری

[تاریخ:] ۲۰ فروردین تا ۶ اردیبهشت ٢۵۳۵ [۱۳۵۵]

[شماره:] ۲

[صفحه:] ۳۵ - ۳۴

 

ابلاغات محفل روحانی ملی بهائیان ایران

...

درباره رفع تعدیات احباء

محافل مقدسه روحانیه محلیه شیدالله ارکانهم

چون در بعضی از ولایات مشاهده می‌شود که کسانی به قصد اخلال و ارعاب و تهدید و تخویف احبّا در بعضی نقاط اقدام به تجاوزاتی که جملۀ آنها نقض صریح قوانین جاریۀ کشوری است، می‌نمایند و اهل بهاء را بدون هیچ‌گونه مجوّزی در معرض حمله و هجوم و ضرب و شتم و تحقیر و توهین قرار می‌دهند، از آن محفل مقدّس متمنّی است که احبّای مقیم حوزۀ مسؤولیّت خود را به اقسام وسایل متذکّر فرمایند که:

١- از هر گونه تظاهری که محرّک تعصّب اهالی و جلب مخالفت آنان شود و بهانه‌ای به دست اهل غرض بدهد، خودداری فرمایند و در جمیع موارد بر حسب وظیفۀ وجدانی خود تابع مقرّرات انتظامی کشور باشند.

٢- به محض این‌که در معرض تعدّی قرار گرفتند، شخصاً از طریق شهربانی یا ژاندارمری یا دادگستری اقدام به تعقیب قانونی شخص متجاوز فرمایند و راهنمایی آن محفل مقدّس را در توسّل به مقامات دولتی محلّی خواستار شوند.

٣- آن محفل مقدّس مراتب را فوراً در طهران به جناب منوهر قائم‌مقامی، عضو محترم این محفل و وکیل دادگستری به وسیلۀ تلفن اعلام نمایند و هم‌چنین کتباً به این محفل برای تقاضای رفع تجاوز از طریق مراجع دولتی مرکزی ابلاغ دارند.

البتّه تقویت روحیّات احبّا در قبال تضییقات از جمله وظایف روحانیّۀ آن محفل مقدّس است که همواره معمول بوده و خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]