[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

صدریّه، نمایندهٴ شاهرود به عرض می‌رساند:

جناب آقای اشرفی

بنده نمی‌خواهم اوقات گران‌بهای جناب آقای نخست وزیر را زیاد اشغال کنم. این است که مطلب لازمی را که راجع به امور شاهرود باید به عرض برسانم، به وسیلهٴ این یادداشت معروض می‌دارم: آن‌چه معلوم شده است، هیأت دادگستری شاهرود که همه از یک فامیل و از یغماییان سمنانی هستند، مردمان صالحی نیستند و احتمال قوی می‌رود که در انقلاب آن‌جا ذی‌نظر بوده باشند. رییس دادگستری و مدّعی‌العموم و مستنطق منسوب نزدیک و از یک فامیل هستند و از قرار معلوم این آقایان چهار پنج سال است که در شاهرود بومی شده‌اند. قبلاً این موضوع به اطّلاع آقای مامقانی رسیده بود و تصدیق داشتند که صلاح نیست این‌ها به جای خود باقی و برقرار بمانند، ولی موکول به آن نمودند که آقای جمشیدی بازرس مراجعت نماید و گزارش بدهد. حالا ایشان هم مراجعت کرده‌اند و قطعاً شاهد این مدّعا خواهند بود. جناب آقای نخست وزیر قبلاً معتقد بودند که بهتر است تمام رؤسای ادارات شاهرود که حدّاقلّ تقصیرشان این است که تماشاچی این انقلاب خونین بودند، عوض بشوند و این نظر بسیار بسیار نظر صحیحی بود و حالا هم باید تعقیب بشود تا مأمورین وظیفهٴ خود را که حفظ مصالح عمومی است، فراموش نکنند. حالا چندی از این ماجرا گذشته و کم‌کم کهنه می‌شود. این است که استدعا می‌شود دستور اکیدی در این خصوص صادر گردد جماعت زیادی از سوء رفتار هیأت دادگستری شاهرود، مخصوصاً معتمدی مدّعی‌العموم شکایت نموده‌اند و اغلب شاکیان مردمان بی‌طرفِ طرف اعتماد هستند. صهبا رییس دادگستری آن‌جا هم پسر عموی او است و مستنطق نیز از همان فامیل است. بهترین رویّه تغیر همگی است که (مستقیماً؟) اثر بسیار خوبی برای حفظ آرامش خواهد داشت.

 

[امضاء: صدریّه]

 

[حاشیهٴ ۱:] آقای دکتر فاطمی، به وزارت کشور نوشته شود. ۲۹ شهریور ۱۳۲۳

[حاشیهٴ ۲:] آقای دبیران، به وزارت دادگستری و کشور نوشته شود. [امضاء] ۱ مهر ۱۳۲۳

[حاشیهٴ ۳:] شمارۀ: ۱۳۴۴، [تاریخ:] ۱۰ مهر ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]