[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

قوه قضائیه

 

تاریخ: ۱۹ مهر ١٣۸۹

شماره: ۱۶/۸۹/۴۹

پیوست: اجرایی

 

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب قائمشهر

سلام علیکم

احتراماً پیرو نامه شماره ۱۶/۸۹/ اجرائی – ۳۱ خرداد ١٣۸۹ در خصوص تخلیه یک قطعه زمین ۲۵۰۰ متری واقع در درزیکلا (قبرستان بهائیان) با توجه به مراجعه متصرفین به این دادگاه و رسیدگی به ادعای آنها دستور فرمائید تا اطلاع ثانوی از اجرای حکم خودداری و نتیچه را به این دادگاه اعلام نمائید.

 

دادگاه اصل ۴۹ مازندران و گلستان

موسوی

[امضا]

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]