[ترجمه‌ای از متن انگلیسی]

 

[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

قوه قضائیه

اداره امور بین الملل

 

بنام خدا

 

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۷۲ [١٩ فوریه ۱۹۹۴]

شماره: بی. ۱۰۲۷

پیوست: منفی

 

آدرس: زولاند نو - موری اسمیت

 

بنام خدا

آقایان عزیز،

از دریافت نامه شما به تاریخ ۱۶ جولای ۱۹۹۳ [۲۵ تیر ۱۳۷۲] خوشوقتیم.

بدین‌وسیله اعلام می‌داریم که قبرستان بهائی در تهران یکی از دهها قبرستان متروک در محدوده خارج از شهر بوده که اکنون به علّت ازدیاد جمعیت و پیشرفت شهرنشینی به داخل محدوده رسیده و مانند سایر قبرستانهای متروک که اکثر آنها متعلّق به مسلمانان و بعضی هم متعلق به سایرین است میباشد. شهرداری تهران به منظور رعایت بهداشت و حفظ سلامت شهروندان برای تغییر محل این قبیل قبرستان‌ها وارد عمل شده و با رعایت موازین لازم امکانات این نقل و انتقالات را فراهم آورده است. به این صورت، به افرادی که نزدیکانشان در قبرستانهای مذکور مدفون هستند اجازه داده شده که با کمک شهرداری این اجساد را منتقل نمایند.

لازم به یاد آوری است که در حال حاضر قبرستانی جدید در اختیار آنان قرار داده شده است.

[مهر رسمی]

رئیس دفتر امور بین الملل قوه قضائیه

[تاریخ دستنویس در پائین صفحه] ۱۰ فوریه ۱۹۹۴ [۲۱ بهمن ۱۳۷۲]