[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان دوّم

شمارۀ: ۳۵۳

تاریخ: ۶ تیر ۱۳۲۶

تلگراف [به] تهران

 

بانک صنعتی ایران

در مراجعت از تهران، تلگراف ۱۳۶۷۲ ملاحظه، مندرجات آن را قویّاً تکذیب و متأسّفم که بر خلاف تصوّر آن بانک عدم صلاحیّت مسؤولین کارخانجات شاهی ایجاد اشکالات می‌کند. اگر بانک مطالبی که به عرض جناب اشرف آقای نخست وزیر رسانیده، از قبیل همان مطالب تلگراف است، بسیار متأسّفم که قبل از غوررسی و تحقیق بوده. به هر حال چون آقای مهندس شهیدزاده هیچ‌گونه اطّلاع و گزارشی به این جانب نداده بود، دستور داده شد فوراً کمیسیونی در محلّ تشکیل و چگونگی اظهارات مزبور را روشن نمایند.

سعید سمیعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]