[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: -----

شماره خصوصی: ۷۵۳۳ / م

جزوه دان: -----

پرونده: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: -----

دایره: ------ شعبه: ------

 

نوع پیش نویس: -----

موضوع پیش نویس: -----

ضمیمه: ------

پاکنویس کننده: -----

 

تاریخ تحریر: ----- تاریخ ثبت: ----- تاریخ پاکنویس: ----- تاریخ خروج: ۲۷ آبان ۱۳۲۹

 

خیلی فوری – محرمانه

 

شهربانی کل کشور

[بشرحی] که از فرمانداری شهرکرد اطلاع میدهند بعلت اختلاف شدید که بین مسلمانها و بهائیان بروجن وجود دارد و اخیراً منجر بوقایع و حوادث غیرمترقبه‌ای شده بود تشکیل یک کلانتری که تحت نظر شهربانی شهرکرد انجام وظیفه کند در بروجن ضروری است. دستور فرمائید از [نظریه] و نتیجه اقدام معموله وزارت کشور را مستحضر سازند.

از طرف وزیر کشور [دکتر نصر]

رئیس اداره [ناخوانا] [امضاء]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]