[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ دفتر وزارتی

تاریخ: ۱ شهریور ۱۳۲۳

شمارۀ: ۹۵۶

پیوست دارد

فوری و مستقیم

 

جناب آقای ساعد، نخست وزیر

در تعقیب مذاکرات شفاهی، متن دستوری را که رمزاً در تاریخ ۲۳ مرداد ماه به عموم استانداران و فرماندارن مخابره گردیده است تا به جدّیّت کامل در قطع ریشهٴ اغتشاش و فساد اقدام کنند و آن‌چه را هم که برای این منظور از مرکز انتظار داشته باشند، اطّلاع دهند؛ به ضمیمه تقدیم می‌گردد. ضمناً از وزارت جنگ و دادگستری نیز تقاضا شده است که برای انجام این مقصود دستور دهند مأمورین آن وزارت‌خانه در ولایات نیز هرگونه مساعدت لازم را به عمل آورند. مستدعی است در صورتی که مصلحت بدانند، در این خصوص از طرف خود جناب‌عالی نیز تأکیدی به وزارت جنگ و دادگستری بشود.

وزیر کشور، [امضاء: عبدالحسین هژیر]

 

[حاشیهٴ ۱:] به وزارت جنگ و دادگستری، در زمینهٴ دستور وزارت کشور شرح مؤکّدی نوشته شود. ۱۲ شهریور

[حاشیهٴ ۲:] آقای دبیران، مربوط به همان بخش‌نامهٴ بهائیان است. تعقیب آن، به وزارتین دادگستری و جنگ شرح لازم مرقوم فرمایید. [امضاء]، ۱۵ شهریور ۱۳۲۳

[حاشیهٴ ۳:] شمارۀ: ۱۲۱۶ [تاریخ] ۲۰ شهریور ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]