[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

اداره: کل معارف

دایره: تعلیمات عمومی

بتاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۱۰

نمره: ۱۰۹۱۵- ۴۷۴۷

ضمیمه: -----

 

آقای مدیر مدرسۀ ملّی وحدتبشر

شرحیکه مبنی بر تقاضای اجازه تأسیس کلاسهای دوره اوّل متوسطه نوشته بودید واصل گردید لازم است مدارک تحصیلی خود را بتوسط نماینده معارف محلی بوزارتخانه ارسال دارید تا پس از ملاحظه در صورتیکه بر طبق ماده دهم قانون اساسی معارف واجد شرائط لازمه باشید نسبت به انجاح تقاضای شما اعلام شود.

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]