[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۴ دی ۱۳۶۵

 

ریاست محترم جناب آقای میسم [رئیس زندان]

لطف و مراحم آن ریاست محترم کمینه شمسی خادم پیرزن ناتوان ۹۰ ساله را بر آن داشت در مقام تمنا بر آمده به عرض برسانم دخترم بنام ملوک خادم ۶۸ ساله فرزند موسی مدّت ۴۲ ماه زندان بوده و اکنون در اوین دفتر ۲۱۶ بند ۴ اطاق ۲ بالا محبوس می‌باشد چون در سنّ کهولت و ناتوانی یگانه دستگیر من بوده و در این چند روزه آخر عمر امیدی و دستگیری ندارم لذا از آن مقام محترم تقاضای عاجزانه دارم به پرونده نامبرده رسیدگی نموده و با آزادیش این ضعیفۀ ناتوان را در آخر حیات به دیدارش شاد و مسرور نمائید از ارواح پاک مؤمنین و مقدسین دوام و بقاء جنابعالی را خواستارم.

کمینه ناتوان – شمسی خادم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]