[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

یادداشت

تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۴

شماره -----

 

۱- جناب آقای مروی - سازمان بازرسی کل کشور- خیابان سپهبد قره‌نی ساختمان شماره ۲

۲- حضرت آیت‌الله قاضی – دادگستری کل کشور- خیابان داور طبقه چهارم

 

بسمه‌تعالی

پیرو عرضحال های قبلی و با تشکر از مراحم آن مقام محترم محترماً به عرض می‌رساند کمینه شمسی خادم ۸۸ ساله فرزندم بنام ملوک خادم که از تاریخ ۲ مرداد ۱۳۶۲ بدون هیچ تقصیری محبوس شده و سوابقش در پرونده اوین منعکس است پس از تشریفات قانونی اینک به مدت ده سال زندان حکم صادر گردیده و این کمینه پیر و ضعیف جز سر تسلیم و رضا در مقابل قانون کاری از دستم ساخته نیست و چون دخترم ۶۷ سال از عمرش می‌گذرد و چشمش که سلطان بدن است آب آورده لذا از آن مقام محترم عاجزانه استدعا دارم اجازه فرمایند تحت مراقبت مسئولین امر جهت معالجه جراحی در بیمارستان بستری و پس از بهبودی مجدداً در خدمت حکم صادره قرار گیرد و با این عمل خداپسندانه و لطف و مراحم آن ریاست عادل وجدانم در این آخر عمری آسوده گردد چشم‌انتظار عنایات ولاة مسئول هستم

مادر پیر ناتوان شمسی خادم

نشانی- تهران [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]