[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۷ تیر ١٣۶۶

اوین – اطلاعات آقای محمدی

 

بسمه تعالی

حضور محترم جناب آقای محمدی

محترماً به عرض می‌رساند قبل از هر چیز تشکر و امتنانم را از اینکه ماشین رنوی دخترم بنام ملوک خادم طبق سوابق پرونده زندانی است تحویل دادید ابراز می‌دارم چون سند و مدارک ماشین و سند منزل مسکونی با کتاب‌های برده شده تحت نظر مسئولین توقیف می‌باشد، جهت استفاده بدون مدارک فوق میسر نیست از آن مقام محترم تقاضا دارم امر و مقرر فرمایید اسناد مورد تقاضا را به این کمینه مسترد دارند تا از مراحم لطف جنابعالی رفع مشکل شده یک‌ عمر ممنون و سپاسگزار خواهم بود.

دعاگوی آن مقام محترم

شمسی خادم

 

نشانی – تهران – [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]