[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۶ آذر ۱۳۶۴

بسمه تعالی

 

حجت‌الاسلام جناب آقای رفسنجانی ریاست محترم مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران

خطبه نماز جماعت یوم جمعه پانزدهم آذر ماه ۱۳۶۴ موضوع مقام زن که از یکهزار و چهارصد سال قبل طبق آیه شریفه که مفاد آن دختر به سن بلوغ رسید مالک مستقل خواهد بود کمینه شمسی خادم پیرزن ناتوان ۸۹ ساله را بر آن داشت که تقاضای مشروحه ذیل را به عرض آن ریاست محترم رسانده باشد تا با لطف و مراحم آن امام‌جمعه عدل پرور استخلاص دختر ۶۷ ساله‌ام بنام ملوک خادم فرزند موسی که از تاریخ ۲ مرداد ۱۳۶۲ در زندان گوهردشت می‌باشد امر و مقرر فرمائید به پرونده نامبرده رسیدگی و با ترخیصش این ضعیفه ناتوان را در آخر حیات شاد و مسرور نموده و دعای خیر بدرقه ذات مبارکت گردد.

کمینه ضعیفه شمسی خادم

 

[آدرس] [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]