[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۷ تیر ۱۳۶۶

 

بسمه تعالی

کرج- رجائی شهر – آموزشگاه رجائی شهر

 

دادیار محترم جناب آقای عرب

محترماً به عرض می‌رساند کمینه شمسی خادم ۹۰ ساله مدتی است دخترم بنام ملوک خادم طبق سوابق پرونده زندانی است و تنها فرزند دستگیر و از هر لحاظ مواظب زندگی این پیر ناتوان بوده دوری او در این آخر حیات مرا رنج می‌دهد لذا از آن دادیار محترم استدعای عاجزانه دارم با آزادی مشارالیها چشم انتظارم با مشاهده جمالش در اواخر زندگیم روشن گردد و در ضمن چون ماشینش را تحویل داده‌اند. ولی سند و مدارک ماشین و سند منزل با کتاب‌های برده شده تحت نظر مسئولین توقیف می‌باشد جهت استفاده بدون مدارک فوق میسّر نیست تقاضا دارم امر و مقرر فرمائید اسناد را به این کمینه مسترد دارند که بینهایت از مراحم لطف جنابعالی ممنون و سپاسگزار خواهم بود.

دعای گوی آن دادیار عادل

شمسی خادم

 

نشانی – تهران [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]