[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

رونوشت

 

۲۱ شهریور ۱۳۶۱

 

بسمه تعالی

دادستان محترم انقلاب اسلامی مرکز – برادر حاج سید اسدالله لاجوردی دامت توفیقاته

اینجانبان امضاء کنندگان زیر زندانیان اطاق ۱۱ بند ۷ مجرد واحد یک (اقلیت بهائی) که اکثراً پیر و سالخورده بوده و متجاوز از شصت سال از عمرمان می‌گذرد مدتی است در بندهای مختلف دوران محکومیت خود را میگذرانیم و بگواهی متصدیان و رؤسای زندان کوچکترین ناراحتی برای مسئولین و اولیای زندان ایجاد ننموده‌ایم. اینک متجاوز از شش ماه است که از بند ۳ واحد ۳ به بند ۷ واحد ۱ مجرد تنبیهی منتقل شده‌ایم متأسفانه همانطوریکه اطلاع دارند وضع رفاهی فعلی این بند در شرایط بسیار سختی قرار داشته و از لحاظ جا و محل خواب و وضع بهداشتی در مضیقه میباشیم تقاضای ما این است که چون در احکام صادره، هیچگونه محدودیتی از لحاظ گذراندن مدت زندان در بین نمی‌باشد لذا دستور فرمائید به بند عمومی که از امکانات رفاهی معمولی زندان برخوردار میباشد منتقل گردیم.

با احترامات فائقه

 

[آمضاء کنندگان زیر نامه]

سعید مستقل– پرویز یزدانی– رضوان سنائی– ترک آبادی- [یک امضاء ناخوانا]– کمال اشراقی– عطاءالله سنائی– حبیب الله مهندسی– علی اورنگ– حیدرعلی تودیعی– عبدالشوقی تبیانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]