[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

 

شماره کتاب: ۹۷۸۷

-----سال-----۱۳۲

 

از شاهی به ط [طهران]؛ شماره قبض: ۱۹۰۳، شماره تلگراف: ۵۴؛ عدد کلمات: ۱۸۰، تاریخ اصل: ۷ [مرداد] تاریخ وصول: ۱۰ مرداد [۱۳۲۶]

 

مجلس شورای ملّی،

رونوشت جناب اشرف نخست وزیر،

رونوشت وزارت فرهنگ،

رونوشت [روزنامه‌های] پرچم اسلام، آیین اسلام، دنیای اسلام، آتش، مرد امروز، نجات ایران

 

این جانبان اهالی شاهی که بچّه‌های خودمان را برای تعلیم و تربیت اسلامی به دبستان می‌فرستیم، یک عدّه بهائی به نام آموزگار آنها را تبلیغ به دین خودشان می‌نمایند. لذا تقاضای فوری داریم آنها را از کار برکنار نمایید. چنانچه آنها باشند، ما مجبوریم برای حفظ دیانت اسلام بچّه‌های خودمان را از فرستادن به مدرسه خودداری نماییم.

از طرف چهار هزار نفر: کوچک‌سرایی، حیدر رنجبر. از طرف بازرگانان: حاجی عادلانی. از طرف سقط‌فروشان: متینی. از طرف هیأت آذربایجانی‌ها: سیّد صالح سیّدین، خدادادی. از طرف کارگرها: زارعی، حیدریان. از طرف سه هزار نفر ساکنین حسن‌آباد: مراد خلیلی. از طرف شهمیرزادی‌ها: احمد طوسی. از طرف قنّادها: عبدالعلی یزدانیان. از طرف ساکنین سیّدمحلّه: اسکندر نصیری. از طرف سخانی‌ها: امین‌زاده. از طرف کفشگرکلایی‌ها: یحیی منتظری. نمایندهٴ مطبوعات: قربان‌علی روحی.

 

[حاشیهٴ ۱:] [مهر: ادارۀ تلگرافی طهران].

[حاشیهٴ ۲:] [مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۹۷۸۷، تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۲۶].

[حاشیهٴ ۳:] به عرض برسد.

[حاشیهٴ ۴:] به وزارت فرهنگ نوشته شود.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]