[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

١٠ اسفند ١٣۶٨

 

مقام معظّم ریاست [ناخوانا] استانداری مازندران شهرستان ساری

احتراماً بعرض میرساند اینجانبان کشاورزان بهائیان رانده شده از محل آباء و اجدادی خود قریه ایول از بخش چهاردانگه کیاسر که مدّت ۶ شش سال است در‌بدر و خانه بدوش بوده و برای لقمه نانی جهت امرار معاش از شهری به شهری پرسه میزنیم و مکرراً به مقامات محترم ذیصلاح مراجعه نموده و در دفعات مختلف با صدور احکام از طریق دادسرا و دادستانی محترم استان جهت اسکان و تصرف زمینهای خود به محل مذکور مراجعه نموده که متأسفانه با بی‌مهری و عدم توجه اولیای محترم امور اجرائی مواجه شده در اینمورد در چندی قبل به محضر استاندار محترم سابق جهت عرض حال و «دادخواهی» مراجعه نموده و ایشان هم امر مقرّر داشته دستوراتی جهت فرمانداری ارائه فرموده ولی تا کنون نتیجه‌ای نبخشیده و این مظلومان بی‌پناه همچنان سرگشته و سرگردان بوده که مجدداً مزاحم اوقات شریف گردیده و عاجزانه از آنمقام محترم و عدالت گستر که حامی و دلسوز طبقه کشاورز کارگر بوده تقاضا داشته بذل و توجه فرمایند و اولیای محترم امور را واداشته تا جهت اجرای احکام اقداماتی عاجل و قاطع بعمل آورده تا اینجانبان از این بدبختی و بی‌خانمانی نجات یابیم و به منزل خود باز گردیم و از زمینهای مزروعی خود که همه آنها را با چنگ و دندان آباد نموده و با خون دل دایر گردانیده بهره برداری نمائیم و از ویرانی خانه و کاشانه خود جلوگیری بعمل آوریم تا در پناه حکومت اسلامی مانند بقیه افراد و شهروندان ایرانی در کمال آسایش و رفاه بسر بریم و از این اُسرت [عسرت] و در بدری نجات یابیم و دعاگوی وجود مبارک باشیم.

با تقدیم شایسته ترین احترامات

کشاورزان بهائیان ایول

[امضاء کشاورزان بهائی ایول]

 

[یادداشت‌ دستنویسی در حاشیه صفحه ١]

بسمه تعالی – دفتر سیاسی – مراتب را ببخشداری محترم چهاردانگه ارسال دارید تا طبق قوانین اقدام گردد.

آقای شریفی

٢٠ اسفند ١٣۶٨

 

[یادداشت‌ دستنویسی در پایین صفحه ١]

دفتر فرمانداری

١٧٠٠۴ – ٢٠ اسفند ١٣۶٨

 

[یادداشت‌ دستنویسی در پایین صفحه ٢]

بسمه تعالی- فرمانداری شهرستان ساری – برادر شریفی

ضمن سلام قبلاً نیز درخواست بررسی از طرف استانداری شده است دستور فرمائید بررسی شده و نتیجه بطور محرمانه به اینجانب به همراه نظر حضرتعالی منعکس گردد.

[امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]