[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۹ مرداد ماه ۱۳۱۶

 

مقام عالی ریاست وزراء

در تعقیب عریضه تقدیمیه محترماً عرضه میدارد

۱۶ روز است ده نفر از بستگان جاننثاران در اداره شهربانی سنگسر به بهانه اینکه یک روزی درب مغازه‎‎های شخصی را بسته بودند زندانی و معذب میباشند در صورتیکه الیکنون کسی از رعایا بستن مغازه‌های شخصی را قصور و خلافی تشخیص نداده و مخصوصاً این نفوس از رعایای صدیق شاهپرست و همواره مطیع مقررات دولت شاهنشاهی بوده و هستند علیهذا استدعای عاجزانه آنکه مقرر گردد محبوسین را پس از این مدت که در زندان مانده و صدمات زیاد نسبت به خودشان و به کسب یومیه آنان وارد آمده است مستخلص سازند تا عائله آنان از نگرانی خارج شده بدعاگوئی اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و آن مقام عالی مشغول گردند.

جاننثاران محمدیوسف احسانی و سایر چوبدار سنگسری مقیم مرکز.

 

آدرس: بازار سرای حاج محمدعلی

 

[مهر- ورود به دفتر ریاست وزراء]

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۱۶

شماره: ۷۰۰۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]