[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[تاریخ:] ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۶۱

 

مقام معظم وزارت پست و تلگراف و تلفن دامت شوکتها

محترماً بعرض عالی میرساند: اینجانب سید اصغر نورگستر کارمند بازنشسته اداره کل پست استان اصفهان مدت سی سال تمام بهترین و با ارزشترین ایام بهار جوانی خود را در خدمت به وزارتخانه مربوطه در کمال صداقت و صحت عمل و فداکاری در نقاط سردسیری طاقت فرسا در سخت‌ترین شرایط زندگی عمر گرانمایه خود را گذارنده و در حقیقت بهدر داده اکنون که به کهولت و پیری رسیده و مبتلا بانواع دردهای گوناگون گردیده در نتیجه تحمل آن زحمات اجری که از پرتو انقلاب عایدم شده بجرم داشتن عقیده بهائیت یکسال و نیم است حقوق حقه بازنشستگیم را که حاصل یک عمر زحمت و مشقت و مرارت است قطع نموده‌اند در صورتیکه این عمل مطابقت بعدالت اجتماعی اسلامی ندارد و بر خلاف اوامر اکیده (حضرت امام) میباشد و لذا بدینوسیله تمنای رسیدگی و احقاق حق شرعی و عرفی خود را می‌نماید. تصور میرود کسیکه از اصفهان گزارش داده از قوانین اسلامی ناآگاه بوده و نظری داشته و الا آن مقام ارجمند و سایر مقامات عالی کشور مستحضرند که ما بجمیع معنا مطیع مقررات و نظام جمهوری اسلامی بوده و هستیم.

 

با تقدیم احترامات فائقه

کارمند بارنشسته اداره کل پست اصفهان سید اصغر نورگستر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]