[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره عمومی: ۱۶۳۵۹

شماره خصوصی: ------

جزوهدان: -----

پرونده: -----

[آرم]

وزارت کشور

فرماندار اصفهان

دایره: ----- شعبه: -----

نوع مسوده: نامه

موضوع مسوده: -----

پیوند: -----

مسئول پاکنویس: ------

 

پاکنویس: -----

ثبت: ----

تحریر: ۳ بهمن ۱۳۱۸

خروج: ۲ بهمن ۱۳۱۸

 

محرمانه مستقیم

اداره فرهنگ اصفهان

طبق گزارش بخشداری نجف آباد عزت طبیبی مدیره دبستان آنجا بهائی است و اقتضا ندارد چنین محلی داشته باشد البته بوسایل مقتضی تحقیق از رفتار و عمل او فرموده و اقدام مقتضی در این باب خواهند فرمود.

فرماندار

[امضا]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]