[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ ۱۳۲۵؟]

 

جناب اشرف آقای نخست وزیر، رونوشت وزارت دارایی، رونوشت کارگزینی کارمندان غیر رسمی، رونوشت نامهٴ رهبر، رونوشت آیین اسلام

دارایی یزد بر خلاف بند ۴ از مادّهٴ ۲ قانون استخدام کشوری، یک عدّه جاهل خدانشناس را که کتباً مذهب خود را دین نحس و پلید بهائی معرّفی نموده‌اند، با بهترین پست استخدام و بدون کوچک‌ترین پروایی باز هم پست ریاست امور کشاورزی را به عزیز‌الله اخوان‌الصّفا که خودش به قلم خود (طبق گواهی پروندهٴ استخدامی‌اش) دین بهائی را کیش و آیین پدر و مادری خود پنداشته است، محوّل نموده‌اند. اینک بدین‌وسیله توجّه اولیای امور ویژه جناب اشرف آقای نخست وزیر را به این عمل غیر قانونی جلب و انتظار دارد هر چه زودتر دستور عاجلی در این باب صادر فرمایند.

ع. حقّ‌گو

 

[حاشیه:] امضاء ندارد، بایگانی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]