[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ سیاسی

شمارۀ: ۲۶۴

تاریخ: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۲۳

پیوست: دارد

 

جناب آقای نخست وزیر

رونوشت تلگراف رمزی که طبق دستور مورّخ ۱۴ اردیبهشت راجع به بهائی‌ها مقرّر فرموده بودند، به فرمانداری‌های قم و قزوین و آباده مخابره شود، تلواً تقدیم می‌گردد.

وزیر کشور، [از طرف، امضاء: سروری]

 

[حاشیهٴ ۱:] ملاحظه شد. ۱۹ اردیبهشت ۱۳۲۳

[حاشیهٴ ۲:] [مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۸۰۴، تاریخ: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۲۳].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]