[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[تاریخ:] ۱۱ خرداد ۱۳۵۹

 

تلگراف شهری

حضرت آقای سید ابوالحسن بنیصدر رئیس جمهور محبوب کشور جمهوری اسلامی ایران

محترماً بعرض میرساند بیش از یکسال از دستگیری آقای یوسف سبحانی پدر اینجانبان میگذرد نامبرده هنوز محاکمه نشده و در بلاتکلیفی بسر میبرد با توجه باینکه ایشان مرتکب جرمی نشده و منحصراً بر اثر اعمال تعصّبات مذهبی او را دستگیر و زندانی نموده‌اند با مکاتبات متعدد بمراجع مسئول نتیجه‌ای حاصل نشده و خانوادهٴ او در نهایت نگرانی بسر میبرند.

انتظار آن بود با فرارسیدن نوروز آن جناب بذل عنایتی فرموده موجبات استخلاص او را فراهم سازند ولی متاٴسّفانه این امید تحقّق نیافت.

اینک که رهبر عالیقدر انقلاب فرمان عفو عمومی صادر فرموده‌اند آیا سزاوار است شخص بی‌گناهی که عمری را به نیکنامی گذرانیده و عمل خلافی از او سر نزده و معتقد بوحدانیّت پروردگار و حقانیّت رسول اکرم صل‌الله علیه و آله و جمیع انبیاء الهی میباشد مدّت طولانی بدون تقصیر در زندان بلا‌تکلیف بماند خانواده و اطفال او در پریشانی و عسرت بسر برند و زندگی عائله‌ای در معرض نابودی قرار گیرد /.

از آن مقام عالیقدر که در جمیع احوال با [ناخوانا] الهی حامی مظلومان و بیپناهان هستند استدعا داریم با توجّه باعلامیهٴ عفو عمومی رهبر انقلاب دستور استخلاص سرپرست خانواده ما را صادر فرمائید تا از این وضع نا‌بسامان رهائی یابیم. اعدلوا هو اقرب للتقوی

با تقدیم احترام

هوشمند – عنایت – شهدخت – گلشن – لیلی سبحانی

۵ امضا

تلگراف کننده: گلشن سبحانی

آدرس: [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]