[ترجمه ‌ای از متن انگلیسی]

 

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

[روزنامه:] اخبار کوک آیلند

[تاریخ:] شنبه ۱۰ جولای ۱۹۹۳ – ۱۹ تیرماه ۱۳۷۲

 

گورستان های بهائی در ایران خراب شد

بار دیگر گرفتاری بهائیان ایران تا دورترین نقاط دنیا مانند جزیره کوک بگوش جهانیان رسید.

در اوائل این ماه بولدوزرها به کندن زمین بخشی از گورستان بهائیان در تهران پرداختند تا محل را برای ساختمان سازی آماده کنند. اکنون در اثر کندن زمین، قبرها شکافته شده و اجساد را در کامیون بار کرده به محل های نامعلوم برده اند.

اکنون زمین قبرستان برای ساختمان مرکز فرهنگی خاوران آماده است که به دستور شورای انقلاب و به منظور نابود ساختن بنیاد بهائیان صورت گرفته است.

این نقشه مخفیانه که درماه فوریه سال ۱۹۹۱ طرح ریزی شده بود در اوائل سال جاری توسط سازمان ملل اعلام شد.

در گورستان خاوران هزاران مقبره وجود داشت واز لحاظ تاریخی برای بهائیان ایران و جهان بسیار ارزشمند بود.

پدربزرگ بازدید کننده دائمی "راروتونگا دوآن وران" نیز در این محل بخاک سپرده شده بود.

با آنکه گورستان های بهائی بارها مورد تخریب قرار گرفته اند ولی این بار نبش قبرها بدون خبر دوستان و خویشان صورت گرفته و اجساد را از گورها خارج کرده اند.

از هنگام انقلاب اسلامی تکّه هائی از زمین های نامشخّص به بهائیان اختصاص داده شد تا مرده های خود را در آنجا دفن کنند. به آنها اجازه مشخّص نمودن قبور و داشتن محلّی برای آماده نمودن اجساد داده نشده است.

در چنین شرایطی بیم آن میرود که کلیّه آثار باقیمانده اموات در این گورستان بکلی از میان بروند.

دولت ایران تأکید میکند که آزار بهائیان بخاطر مذهب نیست.

بهائیان جزیره کوک از چند مقام دولتی ایران خواسته اند که در چنین شرایطی در مسئله قبرستان بهائی تهران مداخله بعمل آورند.

بهائیان این جزیره در پیام خود خواستار توقّف فوری تخریب گورستان شده و غم و اندوه خود را از این اعمال غیر انسانی و بی حرمتی نسبت به اموات، ابراز داشته اند. در این پیام از آخرین تصمیم دادگاه انقلاب برای آزار بهائیان ایران به عنوان بی حرمتی و تجاوز به اصول روحانی و انسانی نام برده شده است.

این پیام محفل ملی برای آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی، رئیس جمهور ایران، سخنگوی شورای اسلامی و رئیس دادگاه انقلاب تهران فرستاده شد.