یک پوستر در ورود به گورستان بهائیان شیراز، تصاویری از طرح مجموعه ورزشی و فرهنگی ارائه می‌کند که شامل کتابخانه، مسجد، رستوران، تئاتر، مرکز مراقبت از کودکان و سالن ورزشی می‌شود.