[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

فرمانداری محترم شهرستان اصفهان

بسمه تعالی

شماره: ۸۳۰

تاریخ: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۵

سلام علیکم:

احتراماً گواهی میشود برادر قوچعلی آهار فرزند کوچکعلی ساکن فلاورجان بعلت تغییر محل به آن شهرستان دفترچه ارزاق دو (۲) نفره خود را به این دفتر تحویل نموده خواهشمند است دستور فرمائید برابر مقررات اقدام مقتضی معمول نمایند.

[یادداشت دستنویسی در وسط صفحه]

ضمناً دو حلقه لاستیک ۱۳×۵۹ در تاریخ ۲۹ دیماه ۱۳۶۴ دریافت نموده است.

[ناخوانا]

رئیسی

[امضا روی مهر رسمی]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

بسمه تعالی

جناب آقای نیازی

با سلام

اگر چنانچه مورد تأئید است گواهی نمائید.

وحید [امضا]

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

۱۵ -۱۷

۴۳- ۱۵۹

۲ فوریه ۱۹۸۷

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]