[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان دهم

 

شهرضا - فرمانداری

بقرار اطّلاع واصله عدّه[ای] از اهالی شهرضا به تحریک بعضی‌ها در صدد دسیسه علیه بهائیان آن‌جا هستند و می‌خواهند فتنه‌ای برپا نموده و آنها را خارج نمایند. مقتضی است موضوع را تحقیق و در صورت صحّت جلوگیری و مراقبت نمایید کوچک‌ترین اتّفاقی بر خلاف نظم رخ ندهد. از طرف لشکر هم به پادگان آنجا دستور لازم داده شده است. ۱ – ۵ فروردین ۱۳۲۳ [ناخوانا]

 

شهرضا - آقای علیرضا کیان - طبق اطّلاع واصله عدّه[ای] از اهالی شهرضا به تحریک بعضی‌ها در صدد دسیسه علیه بهائیان آن‌جا هستند، اگر چه به فرمانداری دستور داده شده چون انتخابات شهرضا در پیش است، به بودن شما در محلّ انتظار دارم به آقای اشرفی کمک‌های فکری لازم نموده و مراقبت فرمایید کوچک‌ترین پیش‌آمدی بر خلاف انتظام رخ ندهد. ۲ – ۵ فروردین ۱۳۲۳ [ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]