[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کلّ کشور

ادارۀ اطّلاعات

دایرهٴ محرمانه

شمارۀ: ۱۲۷۰۲ /۱۰۴۲۹

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۲۳

محرمانه

 

وزارت کشور

محترماً به عرض می‌رساند: شیخ موسیٰ مدرّس اهل اردبیل مقیم قم که سال گذشته به عنوان اخذ سهم امام به میاندوآب آذربایجان رفته، مبلغی جمع‌آوری و ضمناً به منبر می‌رفته و مردم را تشویق به مخالفت با بعضی رؤسای ادارات می‌نموده، طبق گزارش شهربانی مشهد در سال جاری نام‌برده به کلات رفته، خود را نمایندهٴ آقای سیّد ابوالحسن مجتهد اصفهانی معرّفی و نوشته از ایشان ارائه داده که زکٰوة و سهم امام و ردّ مظالم از اشخاص بگیرد. تا کنون مبلغی دریافت و به عنوان حجّتی نام ساکن قم در پستخانه بیمه کرده و ارسال نموده است و به طوری که شنیده شده، قبلاً نیز درجز بوده و در نتیجهٴ رفتن به منبر و نطق‌های مهیّج بین مسلمانان و بهائی‌ها را آشوب کرده و در خاتمه شهربانی مشهد اضافه می‌نماید که به شهربانی کلات دستور داده شد به مشارٌالیه اخطار شود که به مشهد عودت نماید و ضمناً راجع به نام‌برده کسب دستور نموده است.

رونوشت گزارش بالا جهت استحضار خاطر محترم جناب آقای نخست وزیر تقدیم می‌گردد.

رییس شهربانی کلّ کشور، سرپاس سیف، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] شمارۀ ۲۵۴۰ – ۱۹ بهمن ۱۳۲۳

[حاشیهٴ ۲:] ملاحظه شد.

[حاشیهٴ ۳:] بایگانی.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]