[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

 

وزارت پست و تلگراف و تلفن

شمارۀ: ۳۸

تاریخ: ۳ آبان ۱۳۲۳

رونوشت گزارش رمز تلگرافی میاندوآب

 

وزارت

گزارش ۲۴ مهر ۱۳۲۳، به قرار اطّلاع حاصل و بازجویی‌های اطرافی، اخیراً سیّد محمّد وحیدی شبستری پیش‌نماز وارد میاندوآب، مسلمانان را علیه بهائیان تحریک و تهدید می‌نمود که بیم وقوع انقلاب بود. رسدبان یک اشرفی‌زاده رییس شهربانی با تدابیر لازم، سه نفر از بهائیان را که چندین سال است [از] مرند وارد و تبلیغات می‌کردند، به رفتن از میاندوآب ناچار و از تولید غائله جلوگیری گردید. به عقیدهٴ این جانب در صورت تصویب از مراجعت مشارٌالیه که چند روزه به شبستر رفته، جلوگیری شود، بهتر است تا رفع غائله گردد. ۳۸.

حسن اصلانی

رونوشت با اصل یکی است. [مهر: وزارت پست و تلگراف و تلفن، ادارۀ دفتر]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]