[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

مورّخ: ۱۱  آذر ۱۳۲۳

شمارۀ: ۳- ۷۱

 

محرمانه، مستقیم

 

جناب آقای میرممتاز فرماندار محترم شهرستان آباده

به طوری که خاطر عالی مستحضر است آقای شیخ علی‌اکبر واعظ در این چند روزه نامه‌هایی به هر یک از ادارات دولتی این شهرستان نگاشته و تقاضا کرده‌اند به خدمت عدّه‌ای از کارمندان ادارات (به عنوان این‌که بهائی هستند) خاتمه داده شود و شرحی هم به این بانک نوشته و از ما نیز همین تقاضا را نموده‌اند. چون مداخلهٴ شیخ نام‌برده در امور این بانک خارج از وظیفه و حدود ایشان به نظر می‌رسد و ممکن است قضایای سال قبل مجدّداً تجدید شود، لذا متمنّی است به منظور جلوگیری از فتنه و فساد برای حفظ اموال بانک و تأمین جان و مال کارمندان اقدام لازم معمول فرمایید.

رییس بانک ملّی ایران، شعبهٴ آباده

رونوشت شرح بالا با رونوشت نامهٴ آقای شیخ علی‌اکبر شریف‌الواعظین (واعظ) برای استحضار ادارۀ محترم بازرسی کلّ تقدیم و به عرض می‌رساند که در سال گذشته تقریباً در این ایّام (نزدیک ماه‌های عزاداری) زمزمهٴ مخالفت بین بهائی و مسلمان در آباده شروع و در ایّام عزاداری ماه محرّم در صغاد ۱۸ کیلومتری آباده دامنهٴ مخالفت وسیع و بالاخره در یکی از روزهای جمعه اردیبهشت ماه ۱۳۲۳ نزاع و شورش سختی بین بهائی و مسلمان آباده برپا و در نتیجه یکی از پاسبانان مأمور این شعبه و عدّه‌ای از کارمندان ادارۀ دارایی زخمی و مجروح و دارالتّربیه و کتابخانه و مسافرخانهٴ بهائی‌ها مورد چپاول و غارت گردید تا این‌که با اقدامات اولیای امور، حکومت نظامی برقرار و به اغتشاش خاتمه داده شد. اکنون نیز که ماه محرّم نزدیک است، مجدّداً زمزمه‌های غرض‌آلود شدیدتر از سال پیش در حال شیوع و احتمال قوی می‌رود در اثر تلقینات شیخ نام‌برده که در منابر و مساجد علیه اشخاص کراوات دار و صورت تراشیده و مأمورین دولت و بهائیان در جریان است، قضایای سال قبل با وضعیّت سخت و بدتری تجدید شود. بنابراین مستدعی است به وسیلهٴ مقامات عالیه برای جلوگیری از فتنه و فساد حتمی‌الوقوع ماه‌های تحریم، اقدام، وسایل تأمین جان و مال کارمندان این شعبه را فراهم فرمایید. در خاتمه نظریّهٴ خود را نسبت به ابقا یا انتقال آقای رضا عسکرپور که کارمند مطّلع و زرنگی است، اعلام فرمایید.

رییس شعبهٴ آباده

رونوشت با اصل برابر است. [امضاء]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]