[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

شمارۀ: ۹۴

مورّخهٴ: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۲۳

رونوشت تلگراف‌های رمز

 

مخابره به فرمانداری‌های قم، قزوین، آباده

از قرار اطّلاعات واصله، اخیراً در شهرها، عناصر مفسدت‌جویی به وسیلهٴ نشر اعلانات و شب‌نامه‌ها اهالی را به قیام علیه بهائیان و ضرب و شتم و غارت اموال آنان تحریک می‌نمایند.

 چون منظور اصلی محرّکین ایجاد اغتشاش و هرج و مرج می‌باشد و تحریکات مزبوره و عواقب وخیمهٴ آن با مصالح عالیهٴ کشور و سیاست داخلی و بین المللی دولت ایران کاملاً مخالفت دارد، لازم است با وسایل ممکنه از این عملیّات و بروز هر گونه فتنه و آشوب جدّاً جلوگیری نمایند و در اطراف هویّت کسانی که مبادرت به این‌گونه عملیّات می‌نمایند، تحقیقات جامع به عمل آورده، مخصوصاً معلوم کنید که محرّکین اصلی چه اشخاصی هستند. وصول این دستور را و اقدامات و تمهیداتی که برای جلوگیری از مفاسد عمل معمول خواهند داشت، تلگرافاً اطّلاع دهید. ۹۴.

وزیر کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]