[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ٢١ دی ١٣٧١

پیوست -----

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

[آرم]

دادسرای انقلاب اسلامی تهران

ریاست محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی

 

سلام علیکم

در پاسخ به نامه شماره ۱۰۹۸۴- ۶ مورخه ٣١ شهریور ١٣٧١ متضمن شکوائیه بانو شعاعیه میرآفتاب دائر به اعتراض به استرداد خانه مسکونی‌اش به استحضار میرساند:

حکم استرداد اموال بانوی مذکور به اتفاق برادر و پدرش بموجب تائیدیه ریاست محترم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران حسب اختیارات مفوضه از طرف مقام معظم رهبری به ریاست محاکم انقلاب اسلامی تهران قطعی و لازم‌الاجرا گردیده است و دادسرای انقلاب اسلامی تهران غیر از اجراء مفاد حکم قطعی حسب ضوابط قانونی اقدامی ندارد. (ر)

معاون قضایی

مزینانیان

[امضا روی مهر رسمی]

[مهر] اندیکس شد

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

تاریخ ٢٣ دی ١٣٧١ [ناخوانا]

شماره ١٩٨۵۶ کد ٩٠

 

[یادداشت دستخطی و امضا در پائین صفحه]

[ناخوانا]

[امضا]

۴ بهمن [ناخوانا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]