[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره: ۱۲ / ۵۸۲

تاریخ: ۳۱ فروردین ۱۳۶۱

کلاسه پرونده: -----

 

[آرم] سازمان تأمین اجتماعی

بنام خدا

هیأت رسیدگی به شکایات مستخدمین ثابت سازمان تأمین اجتماعی

دادنامه

 

مشخصات شاکی

 

۱-نام: دریه

۲- نام خانوادگی: بهدلیان

۳- نام پدر: کاظم

۴- شماره شناسنامه: -----

۵- تاریخ صدور: [حذف شده]

۶- محل صدور: [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- محل خدمت: مستعفی از خدمت

۹- سمت: مسئول خدمات [حذف شده]

۱۰- پایه رسمی: -----

۱۱- شماره مستخدم: -----

۱۲- نشانی کامل محل سکونت: شهر: [حذف شده]

 

خواسته شاکی: اعاده به خدمت

۳- علاوه بر اینکه حکم صادره برخلاف قوانین و مقررات استخدامی کشوری است مغایر و مباین با اصول ۲۲ و ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی مورد تائید دولت ایران، نیز می‌باشد.

۴- اصل ۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حکم یکی از آیات شریفه قرآن مجید دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان را موظف می‌نماید که نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نموده و حقوق انسانی آنان را رعایت نمایند.

با توجه به‌ مراتب مذکور و اینکه اینجانبه در تمام دوران خدمت خود مرتکب کوچک‌ترین عمل خلاف و تقصیری نشده و در نهایت صداقت و امانت به خدمتگزاری به ملک و ملت مشغول بوده و با عنایت به اینکه حکم صادره مباین با مواد ۱۴- ۵۹ و ۱۲۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۴۵ و ماده ۶ آیین‌نامه استخدامی تأمین اجتماعی و اصول ۲۲ و ۲۳ قانون جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده، لذا تقاضای لغو حکم و اعاده به خدمت و تعیین تکلیف ایام بلاتکلیفی را دارم.

جلسه هیأت – جلسه هیأت رسیدگی به شکایات مستخدمین ثابت سازمان تأمین اجتماعی در ساعت ۳۰: ۸ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۳۱ فروردین ۱۳۶۱ در دفتر آقای حسین افشار صدیق و با شرکت امضاء کنندگان ذیل تشکیل و هیأت با توجه به سوابق امر پس از مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت – نظر به اینکه مواد ۱۴ و ۶ قانون استخدام کشوری و آئین‌نامه استخدامی سازمان بیمه‌های اجتماعی یکی از شرایط صحت قرارداد استخدام نداشتن فساد عقیده مستخدم می‌باشد و از آنجا که مرجع صالح برای تشخیص فساد عقیده در امور مذهبی علمای اعلام مذهب رسمی کشور خواهند بود و از طرفی مراجع عظام و محترم در فتاوی متعددی اعتقاد به فرقه گمراه و منحرف بهائیت را مخالف صریح دین مبین اسلام و شریعت حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) و فاسد تشخیص و اعلام فرموده‌اند، بنابراین قرارداد استخدامی شاکی بی‌اعتبار بوده و هیأت اخراج نامبرده را صحیح و قانونی تشخیص و تائید می‌نماید.

این رأی طبق ماده ۳۷ آئین‌نامه استخدامی برای سازمان لازم الاجراء و برای شاکی ظرف مدت ده روز پس از رؤیت قابل ‌رسیدگی مجدد در دادگاه‌های عمومی تهران می‌باشد. /۱

 

[سه امضا]

حسین افشار صدیق -رئیس هیأت [امضا]

ابوالفضل فاطمی شریعت پناهی -عضو هیأت [امضا]

ابوالفضل اشعری - عضو هیأت [امضا]

 

[امضا در پایین صفحه اول] ابوالفضل [اشعری]

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه دوم]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]