[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

استانداری استان نهم

شمارۀ: ۲۰۷

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۲۳

محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

معطوفاً به نامهٴ شمارۀ ۱۳۰۳ – ۳ مهر ۱۳۲۳ موضوع جلوگیری از تحریکات مذهبی و تشبّثات خلاف امنیّت و مقرّرات دولت که در جواب نامهٴ شمارۀ ۱۴۶ استانداری صادر شده، به استحضار می‌رساند: تا کنون از طرف وزارت کشور در این باب تصمیم و ابلاغی واصل نگردیده است.

استاندار استان نهم، [امضاء: علی‌منصور]

 

[حاشیهٴ ۱:] سابقه، ۲۱ آبان ۱۳۲۳

[حاشیهٴ ۲:] آقای دبیران، با توجّه به گزارش جناب آقای استاندار و دستور صادره به وزارت کشور رونوشت این نامه را به وزارت کشور فرستاده و در تعقیب دستور سابق بنویسید که چطور شده تا به حال به استانداری نهم دستور لازم را نداده‌اند و ضمناً رونوشتی از بخش‌نامهٴ وزارت دادگستری به شمارۀ ۱۸۲۰۸ را برای اطّلاع جناب آقای استاندار بفرستید. پیش‌نویس نامه را فعلاً به عرض جناب آقای معاون برسانید. [امضاء]، ۲۲ آبان ۱۳۲۳

[حاشیهٴ ۳:] شمارۀ ۱۷۲۵ – ۲۲ آبان ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]