[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ امور شهرداری‌ها

شمارۀ ۳۳۸۶

مورّخهٴ: ۸ آبان ١٣۲۲

 رونویس گزارش بخشداری محلّات

 

فرمانداری شهرستان قم

چندی است عدّه‌ای از اهالی تهران که در حدود سه چهار خانوار بیشتر نیستند، به محلّات وارد و طبق اظهار خودشان بر اثر سختی معیشت تهران به این‌جا آمده و مقداری قماش و اجناس دیگر از قبیل برنج و روغن برای فروش همراه دارند. چند روز قبل دو فقره شکایت از طرف اهالی به این بخشداری و سایر ادارات رسیده است که اشخاص مذکور به عنوان خرید خواروبار به محلّات آمده‌اند و قصد خروج جنس را دارند که با مشورت ادارۀ دارایی بازرس مخفی گماشته شد که مراقبت از خروج جنس بنمایند. به گرده ژاندارمری شرحی نوشته شد که مراقب اعمال آنها باشند. به طوری که در افواه منتشر است، اشخاص مذکور بهائی و به قصد تبلیغ به این‌جا آمده، ولی تا کنون تظاهراتی نکرده‌اند. از این جهت اهالی آنها را به اماکن عمومی از قبیل حمّام و غیره راه نمی‌دهند و روز قبل هم که خانوادهٴ آنها برای استحمام به حمّام معروف به عرش آمده بودند، از طرف اهالی جلوگیری و از استحمام در حمّام مانع شده‌اند که اگر جلوگیری نمی‌شد، ممکن بود پیش‌آمدی روی دهد. چون بودن آنها در این‌جا صلاح نیست و باید هرچه زودتر به نقطهٴ دیگری نقل مکان نمایند، بنابراین مراتب معروض و کسب تکلیف می‌شود تا هر طور مقرّر فرمایید، اقدام شود.

بخشدار محلّات، حسین شاکری

رونوشت با اصل یکی است، [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]