[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

شمارۀ خصوصی: ۱۲۱۶

تاریخ پاکنویس: ۲۵ شهریور

تاریخ ثبت: ۱ مهر ۱۳۲۳

محرمانه

فوری

 

وزارت جنگ، وزارت دادگستری

به طوری که اطّلاع دارند، اخیراً جمعی عناصر مفسده‌جو برای آن‌که شالودهٴ آسایش و آرامش عمومی را مختلّ سازند، به بهانهٴ اختلافات مذهبی و مسلکی، هر روز تحریکاتی نموده و موجب بلوا و اغتشاش و سرقت و ضرب و جرح و حتّیٰ قتل‌نفس شده‌اند.

برای حفظ سلامت کشور و قلع مادّهٴ فساد، به وزارت کشور دستور داده شد که بر طبق مقرّرات قانون، تصمیمات و تدابیر لازم اتّخاذ نمایند. اینک برابر گزارش واصله به عموم استانداران و فرمانداران دستور رمز تلگرافی صادر گردیده است که برای استقرار امنیّت و حفظ آرامش آن‌چه را لازم می‌دانند، معمول دارند و از آن وزارت‌خانه نیز تقاضا نموده‌اند که برای مساعدت در انجام این مقصود به مأمورین مربوطه در شهرستان‌ها تصمیمات لازمه صادر فرمایند. مقتضی است معلوم فرمایید نسبت به انجام تقاضای وزارت کشور، چه اقدامی از طرف آن وزارت‌خانه به عمل آمده و رونوشت دستوری را که در این باب صادر فرموده‌اند، برای اطّلاع نخست وزیری ارسال دارند.

نخست وزیر

رونوشت در پاسخ نامهٴ شمارۀ ۹۵۶ – ۱ شهریور ۱۳۲۳ وزارت کشور فرستاده می‌شود.

نخست وزیر

 

[حاشیهٴ ۱:] دبیران، ۲۰ شهریور ۱۳۲۳

[حاشیهٴ ۲:] [امضاء]، ۲۲ شهریور ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]