[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

مدیرعامل

۴۸۱

۲۷ مرداد ۱۳۵۸

بانک مرکزی ایران

دبیرخانه هیئت‌مدیره مشترک بانک‌ها

موضوع: وضع خدمت خانم صالحی

به استحضار می‌رساند که خانم طاهره صالحی از تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۵ تا اوایل بهمن‌ماه ۱۳۵۷ به‌عنوان کارمند در این شرکت مشغول خدمت بوده‌اند، به علت اینکه مذهب ایشان بهائی است و شرکت از این حیث پیوسته به‌وسیله افراد و گروه‌ها مورد تهدید آتش‌سوزی قرار می‌گرفته است به کارشان در شرکت موقتاً خاتمه داده شد.

در مکاتبات مکرری که نامبرده با شرکت از اوایل سال جاری به بعد داشته‌اند خواستار ادامه فعالیت در شرکت شده و یا حداقل دلیل اخراج خود را جویا شده‌اند.

با توجه به مراتب بالا خواهشمند است مقرر فرمایند در این مورد شرکت را در باره چگونگی ادامه کار یا خاتمه دادن بکار ایشان در شرکت راهنمایی فرمایند.

از توجهی که خواهند فرمود قبلاً متشکراست.

با احترام – مدیرعامل - احمدعلی عطائی

[امضا]

اداره دبیرخانه شورای پول و اعتبار و هیئت عامل

شماره ۲۶۶۹

تاریخ ۴ شهریور ۱۳۵۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]