[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] سراج ۲۴

[تاریخ:] ۲۵ فروردین ۱۳۹۳

 

قطعنامه های حقوق بشری علیه ایران با چه هدفی از فرقه بهائیت دفاع می کنند؟ /جاسوسی برای رژیم صهیونیستی یکی از دلایل محکومیت بهاییان

یکی از مواردی که در اکثر قطعنامه های حقوق بشری علیه ایران به آن اشاره می شود و با اتکا به آن، جمهوری اسلامی ایران به نقض حقوق بشر متهم می شود، به رسمیت شناخته نشدن حقوق بهاییان در ایران به عنوان یک اقلیت دینی است و اینکه آنان به طور آزاد قادر به تبلیغ فرقه خود و حرکت عیان در میان عموم مطابق با عقایدشان نیستند.

به گزارش سراج ۲۴ در این قطعنامه ها البته دروغ هایی هم بافته شده و اینکه بهاییان به واسطه بهایی بودن در ایران محکوم و مجازات می شوند؛ حال آنکه چنین نیست و همین چند روز پیش، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه درباره این موضوع اظهارنظر کرد و گفت: «ما بهائیان را دست‌ساخته انگلیسی‌ها می‌دانیم و البته اگر کسی از بهائیان مورد محاکمه قرار گرفته به اتهام جاسوسی برای رژیم غاصب صهیونیستی است و این افراد به خاطر بهایی بودن محاکمه نشدند.»

این واقعیتی است که در جمهوری اسلامی ایران اکنون جاری است؛ بهاییان به واسطه بهایی بودن، محاکمه و مجازات نمی شوند و تاکنون هم حقوق انسانی بهاییان به دلیل بهایی بودن نقض نشده است، اما به هیچ وجه نمی توان این فرقه باطل و ساخته انگلیسی ها را همسان و در کنار اقلیت های مذهبی دیگر چون اهل تسنن، مسیحیان و کلیمیان دانست و به رسمیت شناخت. بنابراین برخلاف اتهامات در قطعنامه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی، در ایران مستندات فراوانی وجود دارد که نشاندهنده و بیانگر آزادی های قابل توجه سیاسی، مذهبی برای آنان است اما در مورد مواردی چون فرقه ضاله بهاییت باید اشاره داشت که این فرقه یک جریان منحرف و ساخته استعمار است و این امر یک مطلب مستند تاریخی است و از این رو فرقه ضاله بهاییت یک گروه مذهبی نبوده و سوابق سیاهی در خیانت علیه ملت ایران همچون اقدام علیه امنیت کشور از طریق جاسوسی برای رژیم صهیونیستی و مواردی از این دست دارد.

تاریخچه و نحوه شکل گیری فرقه بهاییت نشاندهنده آن است که برخی از اهداف استعمار پشت این تشکیلات پنهان شده است و استعمار، بهاییت را در ایران رواج داد تا از این کانال بتواند اهداف خود را در داخل کشور ما اجرایی کند و بدون آنکه جاسوس به کشورمان اعزام کند، مهره های خود را جهت جاسوسی در ایران تقویت کند.

تاریخچه بهاییت ثابت می کند آنها به عنوان یک فرقه دست نشانده در ایران فعالیت می کنند و به رسمیت شناخته نشدن آنان از سوی دولت، نقض حقوق بشر محسوب نمی شود، این سوال را باید از سران اروپایی و امریکایی که با این بهانه ها، قطعنامه حقوق بشری علیه ما صادر می کنند پرسید در حالی که در امریکا و اروپا، فرقه ها به رسمیت شناخته نمی شوند و اجازه تبلیغ به آنها داده نمی شود و حتی با اقلیت های برخی ادیان رسمی دنیا مقابله می کنند، چطور از جمهوری اسلامی، حمایت از یک فرقه ضاله و دست نشانده را انتظار دارند و آیا این توقعات متناقض چیزی غیر از نقض حقوق بشر به بهانه دفاع از حقوق بشر است؟

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]