عسکر محمدی

 متولد ١٣٢٩ در ایلخچی، تبریز

در تاریخ ١٣فروردین ۱۳۶۱ در رحیم خان، کردستان به قتل رسید

 

عسکر محمدی در یک خانوادۀ بهائی متولد شد. زمانی که هفت ساله بود، خانواده‌اش به دهکدۀ رحیم خان در بوکانِ کردستان برای ترویج آئین بهائی مهاجرت کردند.  حرفه‌اش کشاورزی بود.

در روز ١٣ فروردین ۱۳۶۱ عده‌ای پاسدار به بهانۀ جستجو برای یافتن اسلحه به منزل او ریختند. او به پاسداران گفته بود که اسلحه‌ ندارد، با این‌ حال، چندین گلوله از پشت به او شلیک کردند و او را به قتل رساندند. جسد او را خانواده‌اش در گورستان دهکده به خاک سپردند.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)