[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

استان مازندران

شهرستان ساری

بخش چهاردانگه

 

شماره: -----

تاریخ: ۴ مهرماه ١٣٨٩

پیوست: صلوات

 

شورای اسلامی روستای ایول

به ریاست محترم شورای اسلامی روستای تلمادره سلام علیکم؛ به استحضار حضرت عالی میرسانیم که زمینهای بهائیان فراری فعلاً در اختیار ستاد اجرائی فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام قرار گرفته است و بدون اجازه مرجع کسی حق کشت در آن را ندارند مراتب جهت اطلاع اعلام میداریم.

[دو امضاء]

۴ آبان ١٣٨٩

[مُهر رسمی]

شورای اسلامی روستای ایول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]