[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] ۸ شهریور ماه ۱۳۶۱

[شماره:] ۱۶۸۰۷

[صفحه:] ۱۳

 

بسمه تعالی

آگهی استخدام در آموزشگاه بهیاری شهربانی جمهوری اسلامی ایران

شهربانی جمهوری اسلامی ایران جهت دوره یازدهم آموزشگاه بهیاری تعدادی داوطلب دختر را برای تحصیل در آموزشگاه مزبور با شرایط و امتیازات زیر استخدام می‌نماید.

۱ - تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

۲ - مؤمن و معتقد به انقلاب و متدین بدین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]

...

۵- دارا بودن صلاحیت اخلاقی و اجتماعی و تائید صلاحیت خدمتی آنان توسط مراجع صلاحیتدار و داشتن گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع قانونی.

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] نامی از دیانت بهائی در قانون اساسی ایران برده نشده.