[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

مورخ ٨ تیرماه ١٣٩۵

خدمت ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری و ریاست محترم قوه قضائیه کشور

موضوع: اعمال ماده ٧٩ دیوان عدالت اداری نسبت آراء صادره به شماره دادنامه ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠٠۵١۴ شعبه سوم دیوان عدالت اداری مورخ ٧ خرداد ١٣٩٣ و رأی صادره به شماره دادنامه ٩۵٠٩٩٧٠٩۵۶٠٠٠٠٧٩ شعبه دهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مورخ ١۶ فروردین ١٣٩۵ که در تاریخ ٢٢ خرداد ١٣٩۵ به اینجانب پیام ولی ابلاغ گردید.

 

پیوست دارد: ١٢ عدد پیوست در ١۶ برگ

 

با سلام و احترام فراوان

محل کسب و کار معیشتی بنده پیام ولی شهروند ایرانی بهائی، حدود ٨ سال پیش با وجود پروانه کسب عینک سازی از اتحادیه مربوطه و گواهینامه‌ی فنی عینک سازی صادره از وزارت کار و امور اجتماعی که بارها این اسناد را برایتان ارسال کرده‌ام و هیچ قانونی تا کنون این مدارک را ابطال نکرده و به این دلیل دارای اعتبار بوده و هست متأسفانه بعلت تعصبات مذهبی و دلایل غیرقانونی برخی از مسئولین ادارجات پلمپ گردید و با برنامه‌ی از قبل طراحی شده که علتِ پلمپ را جهت رسوا نشدن دلیل اصلی آن که تبعیضات مذهبی بوده از دستاویز بظاهر قانونی نداشتن مجوز از شبکه بهداشت عنوان داشته و می نمایند تا به این طریق با ایجاد روندِ فرسایشی تدریجی روحی و روانی شدید شهروندان بهائی را دچار مشکلات متعدد اقتصادی نمایند تا بخیال خود در اثر ایجاد مستمر مشکلات اقتصادی و روانی بنده و خانواده‌ام را مجبور به ترک وطن نمایند که متاسفانه در همان ابتدای پلمپ محل کسب ۴ شهروند بهائی در شهرستان نظرآباد حدود ٨ سال پیش از سوی برخی از مردم مسلمان شریف شهر نظرآباد و برخی از مسئولین شهر گفته میشد که طرح پلمپ محل کسب شهروندان بهائی جهت ایجاد فشار اقتصادی بطور سیستماتیک شروع شده و اولین شهر نظرآباد بوده است و بتدریج و طی چند سال به بهانه‌های مختلف در شهرهای دیگر ایران ادامه خواهد یافت که اگر مروری در طول ٨ سال گذشته داشته باشیم بعد از پلمپ مغازه‌های ۴ شهروند بهائی در نظرآباد کل محل کسب های شهروندان بهائی سمنان و بعد همدان و بعد کرمانشاه و بعد شهرهای شمالی کشور و شهرهای دیگر بطور سیستماتیک و تدریجی با بهانه‌های مضحک در طی این ٨ سال پلمپ گردیده و این روند تبعیضات، متاسفانه همچنان ادامه دارد که البته از چشم قشر زیادی از مردم شریف باوجدان ایران و برخی از مسئولین منصف و جهانیان بدور نبوده و نخواهد بود.

اینجانب در حدود ٨ سال است از مجاری قانونی به احقاق حق حقوق از دست رفته‌ام پرداخته‌ام که در طول این ٨ سال احکام مختلفی از دادگستریها و دیوان عدالت اداری و هیئت عمومی دیوان اداری دریافت نموده ‌ام که متاسفانه بعد از ٨ سال تلاش از مجاری قانونی، هنوز برخی از مسئولین پافشاری در کینه و بغضشان نسبت به گروهی از شهروندان ایرانی (بهائی) داشته و دارند و از هرگونه اعمال فشار روحی و روانی و اقتصادی بر علیه شهروندان بهائی استفاده نموده و می‌نمایند و قابل ذکر هم که برای جلوگیری از ادامه احقاق حق حقوق از دست رفته‌ام در طول این ٨ سال بارها خودم و خانواده‌ام مورد حمله‌ی مرتکبین این تبعیضات قرار گرفته‌ام و با ایجاد اتهامات واهی سعی بر مجرم جلوه دادن بنده و خانواده‌ام نموده‌اند تا با این اعمال ظالمانه، سعی بر پوشیده نگه داشتن اصل حقیقت بر مردمان و مسئولین نمایند و متذکر میشوم که آیا بعد از این همه سال تلاش مستمر از مجاری قانونی، جهت رسیدن به ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی خودم و خانواده‌ام از مسئولین کشور، آیا راهی دیگری غیر از احقاق حق از مجاری قانونی بین المللی باقی خواهد ماند یا خیر؟ که البته همانطور که میدانید وقتی برسد که اینگونه تبعیضات مذهبی در ایران خاتمه یابد و شهروندان بهائی همانند من از حقوق اجتماعی و مدنی برابر نسبت به شهروندان دیگر برخوردار باشیم دیگر دلیلی جهت ادامه روند احقاق حق در مجامع قانونی ملی و بین المللی نخواهد ماند.

حضرت علی (ع) در مورد برابر بودن حقوق اجتماعی مردمان به مسلمین در نهج البلاغه میفرمایند: مردم اگر مسلمانند با تو در دین برادرند و اگر مسلمان نیستند در خلقت با تو برابرند.

حال با توجه به عرایض فوق و اینکه طبق دادخواستم در هر دو دادنامه های شعبه ٣ و شعبه دهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری که در آنجا بکرّات اشاره کرده بودم که با معرفی مسئول فنی (اپتومتریست) خانم نگین امیرشکاری جهت اخذ مجوزات شبکه بهداشت که کپی در خواست ایشان به دفعات ارسال شده و میشود و این اقدام را یعنی معرفی مسئول فنی طبق دادامه‌ی شماره ١٧٧١٧۶١٧۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ١١ مردادماه ١٣٨٩ که در آن اشاره دارد که با توجه به داشتن پروانه کسب تصدی به امر ساخت و فروش عینک طبی مستلزم داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت است و متأسفانه شبکه بهداشت نسبت به درخواست اپتومتریست معرفی شده خانم نگین امیرشکاری جهت اخذ پروانه کار اعتنایی نکرده و کوتاهی شبکه بهداشت نسبت به این درخواست بعد از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت موجب پلمپ شدن مجدد محل کسب و کارم شد.

بسیار مهم: متأسفانه در رأی شعبه دهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری هیچگونه توجهی به درخواست اپتومتریست به شبکه بهداشت نشده است و در رأی شعبه دهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری کاملاً از مدارک دادخواهی ارسال شده‌ی بنده چشم پوشی شده و طوری رأی صادر شده که اینکار بنده به شبکه بهداشت درخواست پروانه کار ارائه داده‌ام در صورتی که فرد اپتومتریست این درخواست را به شبکه بهداشت و درمان شهرستان نظرآباد ارائه داده و نه اینجانب و به این مطلب در لایحه دفاعیه اشاره کرده‌ام.

با توجه به کوتاهی و چشم پوشی قضات محترم در شعبه دهم تجدیدنظر نسبت به دلایل اصلی ارائه شده در دادخواستم منظور درخواست اپتومتریست جهت اخذ پروانه کار از شبکه بهداشت بنظر میرسد حکم صادره در شعبه دهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری دارای نقص فاحشی میباشد و بر اساس این ادعای واضح، طبق ماده ٧٩ دیوان عدالت اداری خواهان رسیدگی مجدد هستم و امیدوارم که مسئولین و قضات محترم بدون تعصب و منصفانه به این دادخواستم رسیدگی فرمایند.

لذا بدلیل تسریع امور شما جهت رسیدگی به این دادخواست، رونوشت آن طبق معمول به کمیسیون اصل نود مجلس و نهادهای اداری ذیل نیز ارسال گردید.

 

با تشکر فراوان

پیام ولی [امضاء]

٨ تیرماه ١٣٩۵

 

١- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

٢- شورای محترم نگهبان

٣- مجلس محترم خبرگان

۴- مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام

۵- مجلس محترم شورای اسلامی کشور

۶- دادستان محترم کل کشور

٧- وزارت محترم کشور

٨- وزیر محترم دادگستری

٩- دیوان عالی کشور

١٠- سازمان بازرسی کل کشور

١١- دفتر حقوق بشر اسلامی واقع در تهران

١٢- ریاست کل دادگستری استان البرز

١٣- دادستان کل دادسرای عمومی و انقلاب استان البرز

١۴- استانداری البرز

١۵- نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی کرج

١۶- سازمان کل اصناف کشور

١٧  مجمع صنفی استان البرز

 

پیوست: در ١۶ برگه تقدیم میگردد

١- رأی شعبه ٣ دیوان عدالت اداری مورخ ٧ خرداد ١٣٩٣

٢- رأی شعبه دهم دیوان عدالت اداری مورخ ١۶ فروردین ١٣٩۵

٣- رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ١١ مرداد ١٣٨٩

۴ – رأی شعبه ۶ دیوان عدالت اداری مورخ ٧ مهرماه ١٣٨٨

۵- برگه درخواست دوم اپتومتریست خانم نگین امیرشکاری جهت اخذ پروانه کار از شبکه بهداشت و مسئول فنی پیرو نامه شماره ۴٨٨٩ در تاریخ ٩ بهمن ١٣٨٩ ثبت شده در شبکه بهداشت و درمان شهرستان نظرآباد

۶- مجوز نظام پزشکی اپتومتریست واقع در نظرآباد

٧- اقرارنامه اپتومتریست

٨- گواهی منع تعقیب از دادسرای نظرآباد مورخ ١٧ بهمن ١٣٨٩

٩- استشهاد محل مورخ ٢٢ خرداد ١٣٩٠

١٠- پاسخ نامه کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی مورخ ١٧ خرداد ١٣٩٠

١١– پروانه کسبهای موقت و دائم عینک سازی از سال ١٣٨١

١٢- گواهینامه فنی عینک سازی تاریخ صدور سال ١٣٨٠

 

آدرس: [حذف شده]

تلفن: [حذف شده]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]